ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะล่าสุดการซ่อมงานอาคารสถานที่

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
เรื่องแจ้งซ่อม
สถานะ
24 กรกฎาคม 2567
Missฐานิดา พรหมวัชรานนท์
ท่อซิงค์น้ำรั่ว
รอซ่อมแซม
24 กรกฎาคม 2567
นางแอนนา วัชรเกตุ
ปลวกกินตู้พัง
มอบหมายงานแล้ว
23 กรกฎาคม 2567
นางสาวฐิติภัทร กวางร้อง
ไฟเพดานกระพริบ
เสร็จเรียบร้อย
17 กรกฎาคม 2567
นายอภิชัย แสนใหญ่
เปลี่ยนหลอดไฟ เนื่องจากหลอดเสื่อมสภาพ และมีการสั่นทำให้แสงที่ส่องผ่านมากระพริบตลอดเวลา
เสร็จเรียบร้อย
17 กรกฎาคม 2567
นางสาวพวงเพ็ชร สีสม
กลอนประตูเสีย ล็อคไม่ได้
มอบหมายงานแล้ว
17 กรกฎาคม 2567
นางสาวพวงเพ็ชร สีสม
พัดลมเพดานเสียงดัง รบกวนสมาธิในการเรียน
เสร็จเรียบร้อย
12 กรกฎาคม 2567
เด็กหญิงธัญญารินทร์ หนองหล่าย
พัดลมหลังห้องและข้างห้องเสีย
กำลังซ่อมแซม
12 กรกฎาคม 2567
เด็กหญิงคีตา แต้มกิตติกุล
จอรับภาพค้างไม่สามารถเก็บขึ้นไปด้านบนได้
รอซ่อมแซม
11 กรกฎาคม 2567
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
ปูแผ่นโฟเมก้าใหม่
มอบหมายงานแล้ว
10 กรกฎาคม 2567
นางแอนนา วัชรเกตุ
ปลวกขึ้นตู้เก็บอุปกรณ์เกรงว่าโครงสร้างตู้จะเสียหายและล้มใส่นักเรียนขณะมีการจัดการเรียนการสอน
มอบหมายงานแล้ว©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล