ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะล่าสุดการซ่อมงานอาคารสถานที่

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
เรื่องแจ้งซ่อม
สถานะ
24 มิถุนายน 2567
เด็กหญิงณฤมล สุนันต๊ะ
ลำโพงเสียงออกข้างขวาข้างเดียวค่ะ ข้างซ้ายไม่ดัง
รอซ่อมแซม
24 มิถุนายน 2567
เด็กหญิงณฤมล สุนันต๊ะ
หลอกไฟหน้ากระดานเสียค่ะ 1หลอด
รอซ่อมแซม
24 มิถุนายน 2567
เด็กหญิงณฤมล สุนันต๊ะ
โปรเจ็กเตอร์เอียง เเก้ไขไม่ได้ เปิดใช้งานนานค้าง ไม่ค่อยชัด
รอซ่อมแซม
19 มิถุนายน 2567
นายณัฐวัตร เป็นโตน
หลอดไฟเสีย และแอร์น้ำหยด
กำลังซ่อมแซม
13 มิถุนายน 2567
นางสาวสุชานันท์ ลัคนะเวทย์
พัดลมเปิดแล้วมันสั่น
เสร็จเรียบร้อย
13 มิถุนายน 2567
นางสาวจงพิศ กาศสกุล
หลอดไฟเปิดไม่ออก
เสร็จเรียบร้อย
12 มิถุนายน 2567
นางสาวณัฐพร แสนอืนทร์
พื้นไม้แตก1ช่องค่ะ
มอบหมายงานแล้ว
5 มิถุนายน 2567
เด็กหญิงพัชมณ เกษมราษฎร์
โปรเจคเตอร์ติด
รอซ่อมแซม
5 มิถุนายน 2567
นางวราภรณ์ กาศมณี
มีควันลอยออกมา และกลิ่นเหม็นไหม้ที่สวิตซ์พัดลม
เสร็จเรียบร้อย©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล